| PL | EN | ES | RU |

Novimag A

Oprogramowanie zostało przygotowane tak, aby możliwe było tworzenie i edycja dokumentów magazynowych i handlowych bez konieczności ciągłego do stanowiska komputerowego z systemem sprzedaży. Aplikacja współpracuje z terminalami typu "batch" ( komunikacja przez kabel USB) lub  "online" (za pośrednictwem sieci WIFI) z zainstalowanym systemem Android w wersji 4.4 bądź wyższym.

W wersji batch posiada możliwość importu bazy towarowej z systemu sprzedaży, co zwiększa komfort użytkowania, ponieważ na ekranie wyświetlane są informacje o rozpoznanych towarach. Utworzone dokumenty mogą zostać wysłane do komputera stacjonarnego w celu przetworzenia ich w systemie sprzedaży.

W wersji "online" system cały czas utrzymuje kontakt z bazą danych programu sprzedażowego, a wszystkie dane wymieniane są w czasie rzeczyiwstym.

W trybie „batch” program NOVIMAG A® współpracuje obecnie z systemami sprzedaży:
• SubiektGT (niezbędny Manager STG w wersji 1.8.21 lub wyższej)
• Optima (niezbędny Manager OPT w wersji 1.10.0 lub wyższej)
• PCMarket
• SmallBusiness

W trybie „online” niezbędny jest program NoviSerwis (aplikacja pracująca jako usługa w systemie Windows). Obsługiwane systemy sprzedaży NOVIMAG A® + NoviSerwis:
• PCMarket
• SubiektGT
• Subiekt Nexo
• WaproMag

Funkcje oprogramowania:

  • tworzenie i edycja wielu dokumentów (PZ, MM, WZ, itp.)

  • możliwość przerwania pracy z dokumentem i powrócenie do niego w dowolnym momencie.

  • sumowanie towarów z tym samym kodem kreskowym,

  • funkcja „sprawdzarki cen”

  • autonumeracja dokumentów,

  • edycja poszczególnych pozycji w dokumencie,

  • obsługa „towarów nieznanych”, możliwość dodawania nowych towarów do bazy towarowej w terminalu,

  • automatyczne wpisywanie ilości towaru.

  • kompletacja - możliwość wgrania dokumentu z listą towarów do wydania w celu wyeliminowania błędów podczas kompletacji zamówienia do klienta (NOVIMAG A® wersja pełna).

  • możliwość ochrony hasłem funkcji zmiany ustawień programu.