| PL | EN | RU | ES | DE |

Helper Mobile

Podstawą funkcjonalności aplikacji Helper Mobile jest odczyt informacji o artykułach z bazy danych programu WF-Mag metodą online (w czasie rzeczywistym). Dzięki temu personel logistyczny, obsługujący aplikację w kolektorze danych ma zawsze aktualną informację o cenach, stanach oraz dostępności artykułów. W zależności od wariantu aplikacji dostępne są różne metody obsługi procesów logistycznych.

Wariant STANDARD

Wariant Helper Mobile STANDARD umożliwia wykorzystanie buforów danych z kolektorów, standardowo obsługiwanych przez program WF-Mag praktycznie dla wszystkich typów dokumentów. Zebrane w kolektorze dane przekazywane są online do bufora w programie WF-Mag. Bufory danych oznaczane są unikalnym identyfikatorem, powiązanym z rodzajem czynności logistycznej. Ze względu na kontekst logistyczny wyodrębniono niżej wymienione rodzaje operacji.

 • Informacje o towarze (sprawdzarka cen, informacje o cenie i dostępności artykułów).
 • Wydanie towaru (kompletowanie pozycji dokumentów rozchodów).
 • Przyjęcie towaru (kompletowanie pozycji dokumentów przychodów).
 • Szybka inwentaryzacja (kompletowanie pozycji inwentaryzacji).
 • Zamówienie od odbiorcy (kompletowanie pozycji zamówień od odbiorców).
 • Zamówienie do dostawcy (kompletowanie pozycji zamówień do dostawców).
 • Montaż (kompletowanie pozycji zleceń produkcyjnych montażu).
 • Demontaż (kompletowanie pozycji zleceń produkcyjnych demontażu).

Wariant PLUS

Wariant Helper Mobile PLUS umożliwia dodatkowo pracę na zamówieniach, dokumentach magazynowych oraz dokumentach handlowych, wczytanych z programu WF-Mag. Praca na wczytanych dokumentach oferuje niżej wymienione możliwości.

 • Identyfikacja i automatyczne wyszukanie dokumentu poprzez odczyt jego numeru w postaci kodu kreskowego.
 • Identyfikacja i automatyczne wyszukanie pozycji dokumentu na podstawie kodu kreskowego asortymentu.
 • Weryfikacja ilości asortymentu z możliwością jej korekty.
 • Możliwość dodawania nowych pozycji do dokumentów zamówień.
 • Przekazywanie do programu WF-Mag informacji o statusie dokumentu w kolektorze (oczekujący na wczytanie, wczytany, edytowany, zatwierdzony) wraz z identyfikatorem urządzenia.
 • Przekazywanie do programu WF-Mag informacji o statusie pozycji dokumentu (zgodność lub niezgodność realizacji z dyspozycją).
 • Przekazywanie do programu WF-Mag informacji o zebranych kodach egzemplarzowych i numerach seryjnych realizowanych pozycji.
 • Przekazywanie do programu WF-Mag dowolnych dodatkowych informacji logistycznych związanych z dokumentem w wybranych polach dodatkowych.

Prezentacja w wysokiej rozdzielczości (KLIKNIJ)