| PL | EN | ES | RU |

Helper Mobile

Podstawą funkcjonalności aplikacji Helper Mobile jest odczyt informacji o artykułach z bazy danych programu WF-Mag metodą online (w czasie rzeczywistym). Dzięki temu personel logistyczny, obsługujący aplikację w kolektorze danych ma zawsze aktualną informację o cenach, stanach oraz dostępności artykułów. W zależności od wariantu aplikacji dostępne są różne metody obsługi procesów logistycznych.

Wariant STANDARD

Wariant Helper Mobile STANDARD umożliwia wykorzystanie buforów danych z kolektorów, standardowo obsługiwanych przez program WF-Mag praktycznie dla wszystkich typów dokumentów. Zebrane w kolektorze dane przekazywane są online do bufora w programie WF-Mag. Bufory danych oznaczane są unikalnym identyfikatorem, powiązanym z rodzajem czynności logistycznej. Ze względu na kontekst logistyczny wyodrębniono niżej wymienione rodzaje operacji.

 • Informacje o towarze (sprawdzarka cen, informacje o cenie i dostępności artykułów).
 • Wydanie towaru (kompletowanie pozycji dokumentów rozchodów).
 • Przyjęcie towaru (kompletowanie pozycji dokumentów przychodów).
 • Szybka inwentaryzacja (kompletowanie pozycji inwentaryzacji).
 • Zamówienie od odbiorcy (kompletowanie pozycji zamówień od odbiorców).
 • Zamówienie do dostawcy (kompletowanie pozycji zamówień do dostawców).
 • Montaż (kompletowanie pozycji zleceń produkcyjnych montażu).
 • Demontaż (kompletowanie pozycji zleceń produkcyjnych demontażu).

Wariant PLUS

Wariant Helper Mobile PLUS umożliwia dodatkowo pracę na zamówieniach, dokumentach magazynowych oraz dokumentach handlowych, wczytanych z programu WF-Mag. Praca na wczytanych dokumentach oferuje niżej wymienione możliwości.

 • Identyfikacja i automatyczne wyszukanie dokumentu poprzez odczyt jego numeru w postaci kodu kreskowego.
 • Identyfikacja i automatyczne wyszukanie pozycji dokumentu na podstawie kodu kreskowego asortymentu.
 • Weryfikacja ilości asortymentu z możliwością jej korekty.
 • Możliwość dodawania nowych pozycji do dokumentów zamówień.
 • Przekazywanie do programu WF-Mag informacji o statusie dokumentu w kolektorze (oczekujący na wczytanie, wczytany, edytowany, zatwierdzony) wraz z identyfikatorem urządzenia.
 • Przekazywanie do programu WF-Mag informacji o statusie pozycji dokumentu (zgodność lub niezgodność realizacji z dyspozycją).
 • Przekazywanie do programu WF-Mag informacji o zebranych kodach egzemplarzowych i numerach seryjnych realizowanych pozycji.
 • Przekazywanie do programu WF-Mag dowolnych dodatkowych informacji logistycznych związanych z dokumentem w wybranych polach dodatkowych.

Wariant ERP

Różnica pomiędzy wariantem PLUS polega na tym, że wariant ERP pozwala na generowanie dokumnetów magazynowch z zamówień wczytanych z programu Wapro Mag oraz z danych operacji typu "bufor".

 • Logowanie użytkowników w kolektorach.
 • Generowanie w programie Wapro Mag dokumentu WZ z zamówienia lub zestawu zamówień od odbiorców.
 • Generowanie w programie Wapro Mag dokumentu PZ z zamówienia lub zestawu zamówień do dostawców.
 • Generowanie w programie Wapro Mag dowolnego dokumentu magazynowego rozchodu na podstawie danych zebranych w operacji typu "bufor".
 • Generowanie w programie Wapro Mag dowolnego dokumentu przychodu na podstawie danych zebranych w operacji typu "bufor".
 • Przekazywanie do dokumentów generowanych w programie Wapro Mag z operacji typu "bufor" kodów egzemplarzowych lub numerów seryjnych.
 • Generowanie w programie Wapro Mag korekt dokumentów WZ i PZ..

Prezentacja w wysokiej rozdzielczości (KLIKNIJ)