| PL | EN | ES | RU |

ASKA Scanner

Aplikacja ASKA Scanner jest to wersja demonstracyjna pokazująca możliwości urządzeń firmy Chainway. Jest kompatybilna z wszystkimi jej modułami.  Ma za zadanie usprawnić proces automatycznej identyfikacji. Pozwala na odczyt kodów kreskowych i tagów RFID. Umożliwia stworzenie własnej bazy danych kodów lub wgranie bazy wcześniej przygotowanej. Aplikacja ASKA Scanner jest dostępna dla naszych klientów bezpłatnie.

 

MENU GŁÓWNE

 

W Menu głównym istnieje możliwość wybrania działania jakie nas interesuje. Można wybrać wydanie, przyjęcie, inwenturę, sprawdzarkę, kompletacje lub tworzenie bazy danych. W prawym górnym rogu znajdują się ustawienia. Możliwe jest w nich wybranie języka( dostępny jest język polski, angielski, chiński, hiszpański, słowacki oraz kataloński), oraz typu urządzenia i opcji odczytu kodu kreskowego.

 

 

Po przejściu do zakładki I/0 można wybrać stworzoną przez nas bazę danych lub wgrać inną, oraz wybrać miejsce zapisu nowych plików. Należy również w ‘lista aktualizacji’ wgrać plik tekstowy z listą domyślnych lokalizacji (np. numer magazynu czy półki). Natomiast w zakładce UHF możliwe jest wybranie mocy oraz częstotliwości pracy czytnika UHF.

 

 

Tworzenie Bazy Danych

Tworzenie Bazy Danych jest bardzo proste. Po wybraniu jej w zakładce Menu Główne, możemy zeskanować znacznik. Pokaże nam się wtedy okno w którym możemy dodać opis oraz wybrać lokalizacje konkretnego znacznika.

 

 

Po zeskanowaniu wszystkich nam potrzebnych kodów i kliknięciu przycisku ‘Zapisz’, możemy wybrać czy chcemy stworzyć nową bazę danych czy uaktualnić już istniejącą.

 

 

Sprawdzarka

Dzięki tej funkcji, możliwe jest w bardzo krótkim czasie, sprawdzenie opisu danego kodu oraz w przypadku znaczników RFID określenie czy znajduję się on blisko czy daleko od naszego czytnika.

 

 

Kompletacja

Dzięki kompletacji, można na bieżąco sprawdzać, które kody kreskowe zostały już zeskanowane, a których jeszcze brakuje. Jest to niezwykle pomocne narzędzie w codziennej pracy. Uwaga: przy wybieraniu plików do kompletacji, nie będą one widoczne. Należy wybrać cały folder, a dostępne pliki w danym folderze pojawią się w następnym kroku.

 

 

Przyjęcie/Wydanie/Inwentura

Możliwe jest też przyjmowanie, wydawanie oraz inwentaryzacja towarów. Po zakończonym skanowaniu znaczników zapisują się one w wybranym folderze z odpowiednim prefixem tzn. PZ, WZ, lub INW. Jeżeli znacznik znajduję się we wgranej przez nas bazie danych, możemy zobaczyć jego opis i ilość sztuk, a w przypadku inwentaryzacji dodatkowo jego lokalizacje.