| PL | EN | ES | RU |
blog-image
05
maja
RFID w Przemyśle - Zastosowanie w przemyśle wydobywczym
  • 01 maja 2020

Jest to kolejny wpis z serii RFID w Przemyśle. Dzisiaj postaramy się przybliżyć tą technologię wykorzystywaną w kopalniach. Aby lepiej zrozumieć wpis, szczególnie zachęcamy do zapoznania się z częścią pierwszą w której zostały omówione m.in. typy znaczników.

Najważniejszym obszarem, wykorzystującym technologie RFID w przemyśle wydobywczym jest bezpieczeństwo. Budowane są specjalne systemy ( składające się ze znaczników, anten i czytników), które mają na celu lokalizowanie górników.  Jest to niezwykle istotne w przypadku zagrożenia. Poznanie miejsca przebywania poszkodowanych, ułatwia pracę ekipie ratunkowej i może mieć niebagatelny wpływ na jej sukces. Również technologia RFID wykorzystywana jest w przewidywaniu zagrożeń. W tym celu wykorzystywane są tagi, specjalne czujniki i routery składające się na Real Time Sensing System (RTSS). System analizując zebrane dane jest w stanie odpowiednio wcześnie zarządzić ewakuacje pracowników.

Technologia RFID jest też wykorzystywana w celu usprawnienia i poprawy wydajności pracy. Wydobycie kopalin składa się m.in. z umieszczenia ładunków wybuchowych w otworach w ścianie chodnika. Po wybuchu należy usunąć skały. Aby usprawnić ten proces montuje się tagi w chodnikach skąd wywożone są gruzy oraz w szybach, gdzie są one wyładowywane. Natomiast w maszynach wyspecjalizowanych w tego typu zadaniach umieszcza się czytniki RFID. Maszyna poruszając się i czytając kolejne tagi uzyskuje informacje o swoim aktualnym położeniu oraz otrzymuje informacje z centralnego systemu, w który tunel aktualnie powinna wjechać. Po skończonej pracy do centralnego systemu trafią informację z których miejsc skały zostały już zebrane, dzięki temu można oszacować wydajność pracy i lepiej rozplanować przyszłe działania. W tym celu wykorzystuje się znaczniki aktywne, ale również ze względu na swoją cenę co raz częściej stosuję się znaczniki pasywne działające w paśmie UHF.

Dodatkowo RFID jest wykorzystywane w celu usprawnienia zarządzania kierunkiem przepływu osób i urządzeń w kopalniach. Szczególnie w  kopalniach turystycznych wykorzystywana jest do monitoringu przepływu gości zwiedzających obiekt.