| PL | EN | ES | RU |
blog-image
10
lutego
Zastosowanie technologii RFID w karetce pogotowia
  • 01 lutego 2020

Czy technologia RFID w karetce pogotowia ratunkowego jest dobrym rozwiązaniem?

System opieki zdrowotnej jest najbardziej stresogenną gałęzią przemysłu. Personel szpitalny jest zmuszony pracować stale pod ogromną presją czasu, ponieważ każda minuta jest kluczowa w ratowaniu człowieka. Każdy błąd medyczny czy błędna identyfikacja sprzętu medycznego powoduje tragiczne w skutkach konsekwencje dla pacjenta. Z tego względu zostało opracowane rozwiązanie mające na celu zapewnienie wyjątkowej dokładności i szybkości w najbardziej krytycznych sytuacjach takich jak przewożenie pacjenta przez karetkę pogotowia ratunkowego.

Każdy etap procesu reagowania w nagłych wypadkach w przypadku pogotowia ratunkowego ma krytyczne znaczenie i ważne jest, aby proces monitorowania zasobów, zapasów i pacjentów przebiegał bezbłędnie, co w konsekwencji umożliwia zapewnienie szybkiej i profesjonalnej opieki osobom chorym i poszkodowanym.

Wdrożenie rozwiązania proponowanego przez firmę Chainway do systemu opieki zdrowotnej bazuje na technologii RFID. System oparty o technologię RFID w znacznym stopniu przyczynia się do udoskonalenia automatyzacji procesów opieki ambulatoryjnej, a przez to zapewnia wydajne działanie każdej karetki pogotowia ratunkowego oraz podwyższy poziom opieki i bezpieczeństwa pacjenta.

Monitorowanie zasobów

Chainway zaimplementował technologię automatycznej identyfikacji opartą na technologii RFID z kolektorem danych – w ofercie firma posiada bogatą ofertę kolektorów: C71, C72, C66. Urządzenia mają za zadanie śledzenie zasobów, czyli sprawdzanie poziomu zapasów i dat ważności materiałów medycznych, inwentaryzację wykazu lekarstw.  Asystent karetki pogotowia wyposażony w mobilny komputer może skanować wszystkie medyczne sprzęty i lekarstwa znajdujące się w karetce pogotowia i udostępniać w czasie rzeczywistym informacje o nich do szpitalnej bazy danych. Proces ten zajmuje zaledwie kilka sekund. Zainstalowanie tagów RFID na każdym urządzeniu pomaga w monitorowaniu harmonogramów konserwacji sprzętu, co gwarantuje, że każda karetka jest wyposażona w odpowiedni i sprawny sprzęt.

Monitorowanie dokumentacji

System RFID ułatwia również śledzenie raportów, formularzy i dokumentacji pacjentów w czasie rzeczywistym oraz ich zarządzanie. Dokumenty wypełnione przez personel karetki pogotowia na miejscu wezwania, mogą dostarczyć personelowi szpitala kluczowych informacji o pacjencie. Sprawia to, że personel szpitalny zna stan pacjenta z wyprzedzeniem, dzięki czemu może przygotować się wcześniej na jego przyjęcie.

Lokalizacja pacjentów

Czytniki RFID w połączeniu z mobilnym komputerem przy wykorzystaniu systemów sieci bezprzewodowej(GPS, LTE, WiFi) umożliwiają personelowi szpitalnemu możliwość monitorowania stanu pacjenta w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że personel szpitalny może w razie konieczności polecić asystentowi karetki wdrożenie  niezbędnych procedur w karetce pogotowia celem ratowania zdrowia poszkodowanego podczas jego transportu do szpitala. Wykorzystanie czytników RFID do identyfikacji i śledzenia pacjentów znacznie przyśpiesza zlokalizowanie pacjentów i dokonanie ich wstępnej segregacji ze względu na rodzaj obrażeń. Dokonuje się to po przyjeździe pacjenta do szpitala, gdzie po przejściu przez odpowiednią bramkę następuje automatyczny odczyt  informacji o stanie zdrowia poszkodowanego i szybkie skierowanie go pod odpowiednią opiekę lekarską.

Lokalizacja pojazdu

Ponadto dzięki umieszczeniu nadajnika GPS w mobilnym komputerze personel szpitalny ma możliwość zlokalizowania karetki pogotowia ratunkowego, ustalenie jej rzeczywistej pozycji i pomoc w wyborze najszybszej trasy przejazdu karetki do szpitala.  Jest to niezwykle ważne , szczególnie w przypadku zagrożenia życia pacjenta.